HEEFT U EEN KLACHT?

Centraal Invorderings Bureau streeft continue naar een verbetering van haar dienstverlening. Heeft u een klacht over onze werkwijze? Wij stellen het op prijs als u dit aan ons laat weten. U vult hiervoor het onderstaande klachtenformulier in. Centraal Invorderings Bureau hanteert een klachtenprocedure conform de Gedragscode van de Nederlandse Vereniging van Incasso-Ondernemingen (NVI).

KLACHTENPROCEDURE

Centraal Invorderings Bureau stuurt u binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht een ontvangstbevestiging. In deze bevestiging geven wij aan dat u binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van ons ontvangt. Als deze 15 werkdagen niet haalbaar zijn, berichten wij u hier schriftelijk over.

Als u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht, meld dan uw klacht na ontvangst van de schriftelijke reactie bij de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI) of het Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten (KIGID) Informeer eerst of zij uw klacht in behandeling kunnen nemen.

LET OP!

Klachtenformulieren waarin geen geldig e-mailadres of postadres opgenomen zijn, kunnen niet door ons kantoor worden behandeld en zullen worden verwijderd. Onderstaand klachtenformulier is enkel bedoeld voor klachten jegens de handelswijze van Centraal Invorderings Bureau. Wanneer u bezwaar wilt maken tegen de ontvangen aanmaning of de grondslag van de openstaande factuur, vul dan het bezwaarformulier in op MIJN CIB.

Contactvoorkeur
Wanneer kunnen wij u het beste bereiken?