Wie is CIB?

Centraal Invorderings Bureau is een landelijk opererende incasso-organisatie met haar hoofdkantoor in Rotterdam. Wij werken voor bedrijven en organisaties in alle segmenten. Heeft u van Centraal Invorderings Bureau een bericht ontvangen of bent u door ons gebeld? Dan is de kans groot dat u één of meerdere facturen niet heeft betaald.

Wij helpen u graag.

Financiële tegenspoed kan vele oorzaken hebben, zoals plotselinge baanverlies, een scheiding of andere private tegenslagen. Daarbij kan een onvolledig overzicht van lopende uitgaven, overmatige kredietlast, maar ook een bedrijfsfaillissement leiden tot achterstallige betalingen en uiteindelijk tot overmatige schuldenlast.

Centraal Invorderings Bureau bemiddelt tussen u en uw schuldeiser(s). Onze getrainde en ervaren medewerkers zijn er om u te helpen bij een moeilijke financiële situatie een oplossing te vinden. Dit doen wij door aandachtig te kijken naar de oorzaak van uw betaalachterstand, open met u in gesprek te gaan en te handelen conform de regels en normen van het NVI (Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-organisaties).

Incasso Keurmerk.

Centraal Invorderings Bureau is lid van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI). De NVI is de brancheorganisatie van en voor incassobureaus. Als lid dienen wij ons te houden aan de richtlijnen van het Incasso Keurmerk. Hierin staat wat kan, wat mag en wat moet bij het uitvoeren van incassoactiviteiten. Dit betekent onder andere dat wij:

  • De wet en regelgeving juist hanteren. Het Incasso Keurmerk biedt bedrijven en consumenten(organisaties) de zekerheid dat de incasso correct en zorgvuldig uitgevoerd wordt.
  • Staan voor Maatschappelijk Verantwoord Incasseren. De klant wordt op respectvolle wijze behandeld. De vordering incasseren wij tegen zo laag mogelijke kosten, met de mogelijkheid tot gespreid betalen. Hoge gerechtelijke kosten worden zoveel mogelijk voorkomen.

Periodieke toetsing

Een incasso-onderneming die in bezit is van het Incasso Keurmerk, moet aantonen dat zij nog steeds aan de eisen voldoet. Dat wordt getoetst door een onafhankelijke externe audit-commissie Het keurmerk verplicht de incasso-onderneming dan ook om zich altijd en in alle gevallen aan de regels te houden. Wij zijn voor het laatst Incasso Keurmerk gecertificeerd op 16 oktober 2018.

Graag verwijzen wij u naar de website van de NVI of het Incasso Keurmerk voor meer informatie.

www.incasso-keurmerk.nl en www.nvio.nl

Inloggen op MIJN CIB.

Via onze online portal MIJN CIB kunt u direct inzage krijgen in uw openstaande rekening(en) en direct een betaling doen, een betaalregeling treffen of bezwaar maken. Wij zijn op maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 20:00 en op vrijdag van 8:30 tot 17:00.