HULP BIJ SCHULDEN OPLOSSEN

Opeenstapelende brieven van incassobureaus en deurwaarders, steeds een tekort aan saldo om de vaste lasten te betalen, psychische druk en allerlei andere problemen. Soms is het te veel om alles alleen op te lossen. Het is van belang dat u de gepaste hulp krijgt die u nodig heeft. Het incassoteam van CIB heeft de juiste kennis in huis om u op weg te helpen. Daarbij bemiddelt Centraal Invorderings Bureau tussen u en uw schuldeiser(s).

OVERZICHT IN UW FINANCIËN.

Een duidelijk overzicht is de eerste stap naar een structurele oplossing. Breng uw schulden in kaart, bijvoorbeeld door het ‘Inkomsten en Uitgaven’-formulier in MIJN CIB in te vullen of in gesprek te gaan met een van onze incassomedewerkers. U kunt inloggen op MIJN CIB om de huidige stand van uw openstaande vordering(en) bij CIB te bekijken.

EEN LUISTEREND OOR EN EEN HELPENDE HAND.

Op basis van het gesprek met de incassomedewerker wordt er gekeken wat er met de openstaande vordering en de overige schulden gedaan kan worden. De incassomedewerker is er ook voor u als er een verandering in uw inkomen plaatsvindt wegens het wegvallen van inkomen of een overlijden in uw naaste omgeving.

MAAK EEN AFLOSPLAN.

Met betrekking tot de schuldenproblematiek is het van belang dat uw zelfredzaamheid ook bevorderd wordt. Dit kunt u doen door zelfstandig tips en hulpmiddelen te raadplegen. Op de website van www.nibud.nl en www.zelfjeschuldenregelen.nl vindt u veel informatie over schulden. Daarnaast bestaat er ook nog de mogelijkheid om naar het wijkteam en/of een helpdesk van uw gemeente te gaan.

HULP VAN UW GEMEENTE.

De meeste gemeenten in Nederland beschikken over een eigen helpdesk voor hulp bij geldzaken en schulden. Uw gemeente kan u helpen als u een adviesgesprek wilt over uw geldzaken, dus ook als u geen schulden heeft of moeite heeft met het op orde houden van uw geldzaken. Ga hiervoor naar uw eigen gemeenteportaal.

DE VRAAGWIJZER.

De Vraagwijzer is een gratis loket van de Gemeente Rotterdam. VraagWijzer is er voor alle Rotterdammers met een vraag over bijvoorbeeld zorg, geld, wonen, vervoer of juridische zaken. Zij kunnen, naast de schulden, ook een oplossing zoeken voor eventuele andere persoonlijke problemen. De Vraagwijzer vindt u via: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vraagwijzer/

Onze getrainde en ervaren medewerkers zijn er om u te helpen bij een moeilijke financiële situatie een oplossing te vinden.

Wilt u ons spreken?